ค่าคอมมิชชั่น

แผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่น

แผนธุรกิจรับรายได้ 7 ช่องทาง

723591
723592
723593
723594
723595
723596
723597
กลยุทธของทีมที่นำเข้าไทย (THE WORLD TEAM)
ถ้ามีกำลังทรัพย์แนะนำให้เริ่มต้นลงทุนที่คะแนน 300 BV (ประมาณ 16,000-20,000 บาท) โดยเข้าไปในระบบเวบไซต์ในชื่อตนเอง และไปร้านค้า เลือกซื้อสินค้า ให้คะแนนครบตั้งแต่ 300 BV ขั้นไป

727033