ค่าคอมมิชชั่น

แผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่น

293119

ตำแหน่งการสร้างรายได้ มีทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

1. Affiliate Seller 

2. Affiliate Marketer 
3. Affiliate Trainer 
4. Affiliate Director

เงื่อนไขแต่ละตำแหน่ง AS (Affiliate Seller) 

- เงื่อนไข ช้อป Metang choice 1,400 บาท ค่าส่ง 100 บาท รวมเป็น 1,500 บาท

AM (Affiliate Marketer) - Support ตรง 10 AS - Volume รวม 30 AS

AT (Affiliate Trainer) - Support ตรง 7 AM - Volume รวม 500 AS 
AD (Affiliate Director) -Support ตรง 4 AT - Volume รวม 2,000 AS 
 
รายได้ 4 ช่องทาง 
1. Support Invite 
2. Group Volume 
3. Leader Builder 
4. All Sale 

Metang จ่ายลึกถึง 8 ชั้น 
-24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ 
-ลูกตรงอีก 10% และ Allsale อีก 1% ต่างหาก 
-10 ล้านบาทต่อเดือน คือ ทางผ่าน

 

390076
20210720125230-S__4657600