TRIM365 DAILY SPRAY
TRIM365 DAILY SPRAY
DS_Trim365_1
TRIM365 DAILY SPRAY

การลดน้ำหนักต้องอาศัยความมุ่งมั่น 365 วันต่อปีซึ่งถือเป็นการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต TRIM365 ใช้ระบบอนุภาคระดับ ไมครอนสุดอัจฉริยะในการส่งผ่านละอองอณูของสารสกัดจาก ผลส้มแขกและส่วนผสมสำคัญอื่น ๆ เข้าสู่ร่างกาย บอกลาขวดใหญ่ เทอะทะและหันมาพกพา TRIM365

ส่วนประกอบสำคัญ
  • Garcinia Cambogia Extract ส้มแขกหรือ Garcinia cambogia เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารเสริมลดน้ำหนักยอดนิยม สกัดจากผลไม้ที่มีชื่อเรียก อีกหลายชื่อว่า Garcinia gummi-gutta หรือ Malabar tamarind อุดมด้วยกรดไฮดรอกชีซิตรก (HCA) ซึ่งเชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยลดน้ำหนักและช่วยลดไขมันส่วนเกิน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร: หนึ่งหน่วยบริโภค: 8 สเปรย์ (0.47 มล.), จำนวนบริโภคต่อขวด: 30, หนึ่งหน่วยบริโภคประกอบด้วย: สารสกัดจากผลส้มแขก 50 มก.* *ไม่กำหนดปริมาณบริโภคต่อวัน


ส่วนประกอบอื่น: น้ำบริสุทธิ์, น้ำตาลอ้อย, กลีเซอรีน, รสสตรอเบอร์รี, โปตัสเซียม ซอร์เบต (สารกันเสีย) และ Stevia Rebaudioside A (สารสกัดจากหญ้าหวาน)